A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai

A könyv lapjain a Magyar Tudományos Akadémia élén álló 21 elnök és 24 főtitkár életrajza, tudományos munkássága, az intézmény érdekében végzett munkája és működésének értékelése jelenik meg a számos kutatóintézetből, egyetemről és több tudományterületről érkező szerzőgárdának köszönhetően.

Bár az elnökök és főtitkárok portréi bizonyos értelemben mozaikszerűek, mégis végigvezetnek bennünket az Akadémia történetén és annak fordulópontjain.

A különböző történelmi korszakok politikai, társadalmi és tudományos közege egyrészt meghatározta a tudós testület vezetőinek megválasztását, másrészt kijelölte a társaság élén állók irányelveit, cselekvésük mozgásterét, vagy épp annak hiányát. Ez eredményezte a hivatali szervezet folytonos szabályozását és azon belül az elnökök és főtitkárok feladat- és hatáskörének formálását, amely egyúttal az Akadémia vezetésében váltakozó befolyásukat is jelentette.

A változásokhoz a tudós arcképcsarnok és ezzel összefüggésben az intézményi reprezentáció, az emlékezés hagyománya is igazodott. A kötet különlegessége, hogy lapjain az Akadémia történetében első ízben gyűjtötték össze az igen változatos és egyben hiányos hivatali galériát.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai című kötet az MTA és Könyvtára alapításának 200 éves évfordulója, az MTA200 ünnepi programsorozata keretében, az Akadémia támogatásával jelent meg 2023-ban.


A harmincnál több szerző írását Szilágyi Adrienn, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa állította össze és szerkesztette egységes művé. 

Magyar Tudományos Akadémia, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2023
A kiadvány megvásárlásával, megrendelésével kapcsolatos információk ide kattintva olvashatók.

A kötet ide kattintva letölthető (PDF).  Az egyes elnököket az mta200.hu-n egyenként is bemutatjuk. A sorozat részeként megjelent rövid életrajzok:

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: gróf Teleki József