Borúra derű: 200 éves az Akadémia

2025-ben lesz 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia, a hazai és egyetemes tudományosság, modern nemzetté válásunk egyik legfontosabb szimbóluma. Ünnepi honlapunkon 2026 végéig kínálunk az Akadémia múltját, jelenét és jövőjét bemutató szöveges, képes és filmes tartalmakat.

A magyar tudományosság legrégebbi intézményét gróf Széchenyi István alapította, aki birtokainak egyévi jövedelmét ajánlotta fel e célra az 1825. november 3-án tartott pozsonyi országgyűlésen. Így alakult meg a Magyar Tudós Társaság, amelyet 1845-től hivatalosan is Magyar Tudományos Akadémiának neveznek. 

A jubileumi év alkalom az emlékezésre, de jó alkalom arra is, hogy megmutassuk, e történet, mely mindannyiunk közös történetének része, nem ért véget. A 21. században a tudományellenesség terjedése más globális problémákkal együtt minden korábbinál nagyobb kihívás elé állítja a tudomány képviselőit, így az Akadémiát is. A tudomány és a tudás legfőbb letéteményeseként ezért kiemelt küldetése, hogy a tudást mindenki számára hozzáférhetővé tegye, és mindig, minden időben hiteles igazodási pontként szolgáljon a ránk zúduló információtömegben. 

A 200 éves évforduló tiszteletére rendezett, az Akadémia küldetését szolgáló, a személyes találkozásoknak teret adó és az élményszerű ismeretszerzés sokféle módját kínáló programsorozat lehetőséget ad arra, hogy közvetlenül kapcsolódjunk a tudományossághoz. Mert csak e személyes tapasztalás révén érhetjük el, hogy a tudomány a belé vetett bizalomnak, hitelességének, valamint identitás- és közösségformáló szerepének köszönhetően a jövőben is egy egészséges és demokratikus társadalom megkérdőjelezhetetlen alkotóeleme legyen. 

A bicentenáriumi eseménysorozatot felvezető 2024-es év a felkészülésé, az emlékezésé. A programok központi fórumaként működő, folyamatosan bővülő mta200.hu honlapon ezért egyelőre a múltnak adózunk: megismerhetjük az Akadémia egykori kiemelkedő alakjait, eredményeiket és személyes történeteiket, a gyűjteményeiben őrzött kincsek egy részét, és igazi történelmi csemegékből, archív fotókból válogathatunk. 2025-ben új funkciót kap a felület: az emlékév minden olyan tudományos és tudomány-népszerűsítő programjáról, kiállításáról, kiadványáról, találkozási lehetőségéről tudósít, amely akár történeti horizontban, akár mai állapotában láttatja az Akadémiát, a mindenkori tagjai, kutatói, ösztöndíjasai, doktori címét viselő szakemberei által elvégzett kutatásokat, hazai és nemzetközi jelentőségüket, a nemzet javára fordított vagy fordítható eredményeiket.

„Borúra derű”


Az Akadémia jelmondata 1831-ből származik.

A Magyar Tudományos Akadémia a legnagyobb közbizalommal övezett intézmény Magyarországon, mely a tudomány művelésével, támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lát el. Önkormányzati elven alapuló, jogi személyként működő köztestülete közel 19 ezer tagot számlál.

A Magyar Tudományos Akadémia címere 1831-ben Széchenyi István megrendelésére készült. A mű az osztrák Johann Nepomuk Ender alkotása. A képen Hébé, a görög mitológiában az ifjúság istennője, az örök életet adó nektár őrzője a tudomány és a művészet italával kínálja a sasként megjelenített magyar nemzetet. Pajzsa közepén Magyarország címere, a kerületén körbefutó kép Attila és Leó pápa Róma előtti találkozását ábrázolja. A címer mellett jobbra Minerva (Athéné) istennő áll, aki éppen felhajtja Pannóniáról a fátylat. A táj hangulata borús, de a háttérben már kezd derülni. A kép alatt az Akadémia jelmondata olvasható: „Borúra derű.”

Az Akadémia küldetése

Az Akadémia a magyar tudományos közösséget egyesítő és megjelenítő köztestület. Megjeleníti a magyar tudomány egységét: összefogja és képviseli a hazai és határon túli magyar tudományt.

Az Akadémia őrzi és ápolja a magyar nyelvet, gondozza a nemzet tudományos és kulturális örökségét.

Az Akadémia hozzájárul a kutatás feltételeinek megteremtéséhez, és képviseli a magyar tudományos kutatás érdekeit.

Az Akadémia a tudományos minőség és a tudományetika letéteményese. Őrködik a tudományos kutatás és véleménynyilvánítás szabadsága, külső érdekek befolyásától való mentessége felett.

Az Akadémia feladata a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatainak bővítése, eredményeinek megjelenítése és érdekeinek képviselete.

Az Akadémia a nemzet tanácsadója. Köztestületi tagjainak tudása a nemzet és a mindenkori kormányzat rendelkezésére áll. 

Az Akadémia közvetíti a tudományos kutatások eredményeit a társadalom számára. A tudományos módszertan és eredmények széles körű megismertetése révén harcol az áltudományok és a tudománytalan nézetek ellen.

Ajánló

Részletesen a Magyar Tudományos Akadémiáról: https://mta.hu/hatteranyagok/az-mta-es-a-tudomany-105331