Hajdani akadémikusok portréi az Országos Széchényi Könyvtár online fotótárában

A Magyar Tudományos Akadémia 248 egykori tagjának arcképei is böngészhetők mostantól az interneten, miután az OSZK elérhetővé tette az 1865-ben készített Akadémiai albumot Fotótér elnevezésű digitális fényképgyűjteményében.

Barna egészbőr kötés vaknyomásos díszítéssel, sárgaréz sarokveretekkel és kulcsos csattal. Az első kötéstáblán sárgaréz betűkkel olvasható: Akadémiai album 1865. Középen domborított bronz ötvösdísszel, aranyozott metszéssel a Magyar Tudományos Akadémia allegóriája. A leírás is jól érzékelteti azt a reprezentatív külsőt, amellyel az MTA súlyt kívánt adni székháza 1865-ös ünnepi avatásának.

Mint az az Épület-, intézmény- és gyűjteménytörténet, 150 éves az Akadémia székháza című, Bicskei Éva művészettörténtész szerkesztésében 2018-ban megjelent kötetben olvasható, „mind az Akadémia (palotája megnyitása alkalmából), mind az összeülő országgyűlés mennyire a nemzet életének legfontosabb, mintegy összetartozó, egymást kiegészítő (politikai) intézményeként határozta meg magát, azt legjobban két, párhuzamosan készülő díszalbum illusztrálhatja.

Az Akadémiai album Arany János képével (jobbra lent)
Forrás: Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

Az országgyűlés 1865. decemberi összeülésének emlékére Schrecker Ignác (1834–1888) fényképész (több fotográfus közreműködésével) egy nagyméretű, reprezentatív albumot jelentetett meg a képviselők portréival. Ezt megelőzően, illetve ezzel párhuzamosan, palotájának megnyitása alkalmából az Akadémia is kiadatta tudós tagjainak arcképcsarnokát, ugyancsak Schrecker közreműködésével.”

Az Akadémiai album portréi ide kattintva nézhetők meg

Az album elkészítéséhez „Eötvös József akadémiai alelnök levélben kérte fel az akadémiai tagokat, hogy a palota ünnepélyes megnyitására készítendő díszalbum számára fényképeztessék le magukat Schrecker Ignác fényképésznél. Az album kiadásával és terjesztésével a kiadó amellett, hogy »a bekövetkező ritka ünnepélyt emelni és az ekkor életben levő tisztelt tagok külső emlékét egy díszes gyűjteményben az utókornak átadni akarja, […] egyszersmind az Irói segélyegylet vállalatához is járulni törekszik«”. A portrék között ott látható mások mellett az egykori főtitkár, Arany János, a városfejlesztő-politikus Podmaniczky Frigyes és a diplomata-mecénás Sina Simon képe is.

Aláírások az Akadémiai albumból. Arany János kézjegye alatt Jókai Móré olvasható.
Forrás: Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás

A Magyar akadémiai album és az Országgyűlési album megnézhető az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett,„Az emberi arcz megörökítése” – A 19. századi magyar portréfényképészet különlegességei című, 2025. január 30-ig ingyenesen kiállításon is, amelyen a könyvtár gyűjteményének számos különleges, korabeli fotográfiai eljárással készült portréfelvétele is látható.