A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai – kétszáz év akadémiai vezetőinek életrajza egy új kötetben

Egy nagy múltú intézmény tanulmányozásakor különösen fontos megismerni az azt működetető és vezető személyek pályáját, hiszen elképzeléseik és döntéseik történelmi korszakoktól függően eltérő mértékben, de alakították annak történetét. A Magyar Tudományos Akadémia 200. évfordulójához közeledve ezt a célt szolgálja A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai című kötet is. 

A könyv lapjain a Magyar Tudományos Akadémia élén álló 21 elnök és 24 főtitkár életrajza, tudományos munkássága, az intézmény érdekében végzett munkája és működésének értékelése jelenik meg a számos kutatóintézetből, egyetemről és több tudományterületről érkező szerzőgárdának köszönhetően.

Bár az elnökök és főtitkárok portréi bizonyos értelemben mozaikszerűek, mégis végigvezetnek bennünket az Akadémia történetén és annak fordulópontjain.

A különböző történelmi korszakok politikai, társadalmi és tudományos közege egyrészt meghatározta a tudós testület vezetőinek megválasztását, másrészt kijelölte a társaság élén állók irányelveit, cselekvésük mozgásterét, vagy épp annak hiányát. Ez eredményezte a hivatali szervezet folytonos szabályozását és azon belül az elnökök és főtitkárok feladat- és hatáskörének formálását, amely egyúttal az Akadémia vezetésében váltakozó befolyásukat is jelentette.

A változásokhoz a tudós arcképcsarnok és ezzel összefüggésben az intézményi reprezentáció, az emlékezés hagyománya is igazodott. A kötet különlegessége, hogy lapjain az Akadémia történetében első ízben gyűjtötték össze az igen változatos és egyben hiányos hivatali galériát.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei és főtitkárai című kötet az MTA és Könyvtára alapításának 200 éves évfordulója, az MTA200 ünnepi programsorozata keretében, az Akadémia támogatásával jelent meg 2023-ban.


A harmincnál több szerző írását Szilágyi Adrienn, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa állította össze és szerkesztette egységes művé. 

Magyar Tudományos Akadémia, HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2023
A kiadvány megvásárlásával, megrendelésével kapcsolatos információk ide kattintva olvashatók.

A kötet ide kattintva letölthető (PDF).  Az egyes elnököket az mta200.hu-n egyenként is bemutatjuk. A sorozat részeként megjelent rövid életrajzok:

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: gróf Teleki József

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: gróf Dessewffy Emil

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: báró Eötvös József

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: gróf Lónyay Menyhért

A Magyar Tudományos Akadémia elnökei: Trefort Ágoston